Våra värmepumpar


Alltid svar på prisförfrågan via mail inom 24 timmar!

​​​​​​​

Hos ss hittar du de marknadsledande märkena. Här finns garanterat något som passar dig, oavsett prisklass och behov.
Tycker du att något saknas något i vårt sortiment? Då är det bara att kontakta oss så löser vi det.
Vi utför service och reparationer på alla förekommande märken på marknaden.
Vi är en komplett service- och installationspartner!

Fördelar med värmepumpar

Värmepumpar är en effektiv och hållbar värme- och kylteknik som är mycket eftertraktad i Gävleområdet. Här är några av de främsta fördelarna med att använda en värmepump i detta område:
 1. Energibesparing: Värmepumpar är mycket energieffektiva och kan hjälpa dig att minska dina energikostnader jämfört med traditionella värme- och kylmetoder.
 2. Miljövänlig: Värmepumpar använder den omgivande luft- eller marktemperaturen som en källa till energi, vilket gör dem mycket miljövänliga jämfört med andra värme- och kyltekniker som använder fossila bränslen.
 3. Bekvämlighet: Värmepumpar ger dig full kontroll över din inomhusmiljö oavsett väderförhållanden, vilket gör det möjligt för dig att njuta av en bekväm temperatur året runt.
 4. Lång livslängd: Värmepumpar är mycket hållbara och kan vara i drift i många år utan att kräva stora reparationer eller ersättningar.
 5. Lätt installation: Installation av en värmepump är vanligtvis en enkel process som kan utföras på ett par dagar, vilket gör det möjligt för dig att börja njuta av alla fördelarna med värmepumpen snabbt.
Om du är intresserad av att installera en värmepump i ditt hem eller företag i Gävleområdet, är det viktigt att du väljer en pålitlig och erfaren leverantör. Genom att välja rätt värmepump och en kvalificerad installerare kan du njuta av alla fördelarna med värmepumpar i detta område.

Hur fungerar en värmepump?

En värmepump är en enhet som använder en naturlig källa som luft, vatten eller mark för att samla in värmeenergi och överföra den till en byggnad för att värma upp den. Denna process sker med hjälp av en kompressor och ett kylmedel.
Stegen för hur en värmepump fungerar är följande:
 1. Värmepumpen tar in värmeenergi från luft, vatten eller mark genom en förångare
 2. Köldmediumet i värmepumpen sugs in från förångaren och pumpas genom kompressorn,
  ​​​​​​​vilken ökar trycket och temperaturen på köldmediumet.
 3. Köldmediumet strömmar sedan in i en värmeväxlare, där den ökade temperaturen överförs till inomhusluften eller via en vattenkrets med cirkulationspump till element och golvärme.
 4. Värmeenergin som samlats in från omgivningen frigörs i form av varm luft eller vatten, vilket värmer upp byggnaden.
 5. Kylmedlet som har avstått sin värme återgår till kompressorn, där det sugs in och processen börjar om.
 6. Värmepumpen använder el som energi för kompressorn, men alla de allra flesta värmepumparna producerar mer värme än el som krävs för att driva dem, vilket gör dem mycket energieffektiva och ekonomiska.
 7. Vissa värmepumpar kan också användas som en kylande enhet genom att byta riktningen på värmeöverföringen, så att den tar bort värme från byggnaden och förflyttar den till omgivningen istället.
Således är en värmepump en hållbar och långsiktig lösning för värme- och kylning, med minimala underhållskostnader och en lång livslängd.