Felsökning och reparation

Problem med din värmepump?

Ibland händer det ett en värmepump går sönder, låter illa eller isar igen. 
Om en reparation är ekonomisk att utföra så är det bättre både mot miljö och plånbok än ett utbyte.
När det inte är lämpligt med en reparation så får du tillbaka en del av felsökningen vid utbyte.
Vi är certifierade att reparera och felsöka samtliga märken av värmepumpar.
Tänk på att kontakta din hemförsäkring vid reparation av värmepump. 

Felkoder

Daikin luftluft felkoder


Hur får man fram felkoder på daikin? 
Tryck och håll in Cancel knappen i 5 sec.
Blädra mellan koderna med korta tryck på cancelknappen.
Ett långt pip visar felkoden.

00 NORMAL 
A1 Fel på inomhusenhetens kretskort 
A3 Fel på kondensvattenpump 
A5 Överhettning i frostskydd / värmeväxlare
A6 Fel på fläktmotorn i inomhusenheten 
AH Fel på den elektriska luftrenaren 
C4 Avbrott/kortslutning i termistorn i inomhusenhetens värmeväxlar
C5 Avbrott/kortslutning i termistorn i inomhusenhetens värmeväxlare (2)
C7 Fel på spjällets gränslägesgivare 
C9 Avbrott/kortslutning i inomhustermistorn 
E1 Fel på utomhusenhetens kretskort 
E3 Högtryckspressostat 
E4 Lågtryckspressostat 
E5 Spärrad motor eller överbelastning i kompressorn 
E6 Fel i uppstart av kompressor 
E7 Spärrad DC-fläktmotor utomhus 
E8 Strömrusning i växelström 
E9 Fel i EXV 
EA Fel i 4-vägsventil 
F3 Överhettning i utloppsrör 
F6 Överhettning i värmeväxlare 
HO Fel i kompressorns givarsystem 
H3 Fel i högtryckspressostat 
H6 Avkänningsfel i kompressorns återkoppling 
H7 Överbelastad fläktmotor/strömrusning/givarfel
H8 Fel i AC-strömgivare   
H9 Avbrott/kortslutning i utomhustermistorn 
J1 Fel i tryckgivare 
J3 Fel på termistor för hetgasrrör 
J5 Fel på termistorn för insugsröret 
J6 Fel på termistorn för värmeväxlaren utomhus 
J7 Avbrott/kortslutning i termistorn för värmeväxlaren för underkylning 
J8 Avbrott/kortslutning i termistorn i vätskeröret 
J9 Avbrott/kortslutning i termistorn i gasröret 
L1 Fel på utomhusenhetens kretskort för invertern L3 Överhettning i utomhusenhetens styrenhet 
L4 Överhettning i kylfläns 
L5 Fel på IPM/fel på IGBT 
L8 Strömrusning i inverterkompressor 
L9 Överströmsskydd för kompressor 
LC Kommunikationsfel (kretskortet för utomhusenhet och kretskortet för inverter) 
P1 Obalans i spänning, öppen fas
P4 Avbrott/kortslutning i termistorn för kylflänsen 
PJ Fel i kapacitetsinställning 
U0 Otillräckligt med gas 
U2 Spänningsfel på likspänningen 
U4 Kommunikationsfel 
U7 Kommunikationsfel (kretskortet för utomhusenhet och kretskortet för IPM) 
UA Installationsfel 
UF Felaktig inkoppling av rör och kablar / fel på kablar / otillräckligt med gas

Daikin Altherma felkoder


För att få fram en förklaring på felkoderna är det
enklast är att gå in på drdaikin.com.

Panasonic felkoder

​​​​​​​
Hur får man fram felkoder på panasonic luftvärmepump?
Tryck och håll inne check med ett gem eller spetsig penna.
Blädra mellan koderna med korta tryck på timer upp eller ned. Ett långt pip vissar felkoden.

H11 - Abnorm eller bruten kommunikation mellan inne- och utedel
H14 - Felaktigt värde från eller fel på luftsensor innedel
H15 - Felaktigt värde från eller fel på kompressorns tempsensor
H16 - Felaktig ström transformation (CT) i utedel
H19 - Innedelens fläkthjul blockerat eller fel på fläktmotor
H23 - Felaktigt värde från eller fel på innedelens tempsensor 
H24 - Felaktigt värde från eller fel på innedelens tempsensor 
H25 - Fel på E-Ion
H27 - Felaktigt värde från eller fel på utedelens tempsensor
H28 - Felaktigt värde från eller fel på tempsensor i utedelens värmeväxlare
H30 - Felaktigt värde från eller fel på rörsensor på kompressorns utlopp
H33 - Felkopplat mellan inne- och utedel
H38 - Inne- och utedel passar ej ihop
H58 - Felaktigt värde från eller fel på inomhusdelens gassensor
H97 - Utedelens fläktmekanism blockerad
H98 - Högtrycksskydd innedel
H99 - Frysskydd innedel
F11 - 4-vägsventilens funktion onormal
F90 - Ström factor korrigering (PFC) kretsskydd
F91 - Fel i köldmediekrets
F93 - Fel i kompessordrift
F95 - Högtrycksskydd utedel i kyldrift
F96 - Överhettningsskydd strömtransistor utedel
F97 - Överhettningsskydd kompressor
F98 - Total överströmskydd (kan bero på för låg spänning i elnätet)
F99 - DC-peak indikering utedel