Service

Rengöringsservice av din värmepump

En rengöringsservice återställer effekten och förlänger livslängden på din värmepump. På så vis maximerar du din besparing. 
Rengöringsservice i Gävle/Sandviken med omnejd kostar 2300:- 

Rengöringsservice Luft luft värmepump  

​​​​​​​
En grundlig rengöring av utedelens och innedelens värmeväxlare. Funktionskontroll och genomgång.

Rengöringsservice Luft vatten värmepump 


Rengöring av vatten filter och silar samt utedelens värmeväxlare. Kontroll och justering av parametrar. Funktionskontroll och genomgång.

Rengöringsservice Bergvärme 


Rengöring av vatten filter och silar i både radiatorvatten och köldbärare. Kontroll och justering av parametrar. Funktionskontroll och genomgång.