Service

Service av din värmepump

En service återställer effekten och förlänger livslängden på din värmepump. På så vis maximerar du din besparing.
​​​​​​​Boka återkommande serevicebesök med förebyggande underhåll så har vi koll på din värmepump åt dig.
Service i Gävle och Sandviken med omnejd kostar 2300:-  Övriga områden enligt offert.

Rengöringsservice Luft luft värmepump  

​​​​​​​
En grundlig rengöring av utedelens och innedelens värmeväxlare. Funktionskontroll och genomgång.

Rengöringsservice Luft vatten värmepump 


Rengöring av vatten filter och silar samt utedelens värmeväxlare. Kontroll och justering av parametrar. Funktionskontroll och genomgång.

Rengöringsservice Bergvärme 


Rengöring av vatten filter och silar i både radiatorvatten och köldbärare. Kontroll och justering av parametrar. Funktionskontroll och genomgång.